ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ

Post date: 20 มิ.ย. 2012, 3:54:18

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ เมื่อวันที่ 19 มิิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว

หมายเหตุ ให้คณะครูที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม โรงเรียนใดที่เป็นตัวแทนศูนย์ ฯ (ที่ยังไม่มีชื่อในรายการที่แนบมา)ให้ส่งรายชื่อนักเรียน พร้อมทั้งครูผู้ควบคุม ที่โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว หรือในช่องแสดงความคิดเห็น ภายในวันนี้ (20 มิถุนายน 2555) เพื่อทางศูนย์จะได้ดำเนินการส่งข้อมูลไปยัง สพป.ชย.1 ต่อไป