ประชาสัมพันธ์

Post date: 9 ธ.ค. 2011, 16:45:11

โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว

เปิดทำการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 21 พฤษภาคม 2555