กำหนดการโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

Post date: 30 เม.ย. 2014, 7:31:08

วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ประชุมผู้ปกครอง เวลา 09.00 เป็นต้นไป

วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เปิดภาคเรียนที่ 1/2557