ข่าวประชาสัมพันธ์

เด็กดูมีความสุข

ฟุตบอลคู่หยุดโลก รร อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

ประกาศหยุดเรียนวันเข้าพรรษา

กีฬาภายใน โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

เด็กดีศรีหมื่นแผ้ว

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

เด็กดีศรีหมื่นแผ้ว

กิจกรรมวันสุนทรภู่

ผลการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็ก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก

รับสมัครพี่เลี้ยงเด็ก

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู