กิจกรรมของช่วงชั้นประถมวัย เด็กๆอนุบาล นำโดยคุณครูอนุบาลและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ทำให้เด็กมีสุขภาพดีและแข็งแรงในทุกๆเช้า

Post date: 30 ม.ค. 2017, 7:20:31