ยกเสาเอก เสาโท

Post date: 21 ก.ย. 2015, 3:06:21

โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ได้ทำพิธียกเสาเอก เสาโท อาคารหลังใหม่ โดยมีท่านประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวัชชีระ ศรีพล และมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย