วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

Post date: 29 มิ.ย. 2012, 8:09:10

วันที่ 29 มิถุนายน 2555 โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้วได้ทำพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ