สงกรานต์ 2556

Post date: 7 พ.ค. 2013, 2:59:14

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ชาวบ้านค่าย หมู่ 1 หมู่ 2

หมู่ 9 หมู่10 ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ร่วมกัน โดยได้มีขบวนนางสงกรานต์ ขบวนสรงน้ำพระ ขบวนพ่อขาวแม่ขาว

และขบวนแฟนซีต่าง ๆ ที่แต่ละหมู่บ้านได้จัดมาเดินร่วมกัน และยังจัดให้มีการรดน้ำขอพรพ่อขาวแม่ขาวขึ้นที่ลานหมื่นแผ้ว (มอดินแดง)

มีการแข่งขันส้มตำรสเด็ด โดยมีนายอำเภอเมืองชัยภูมิเป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะ