รายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน

Post date: 30 เม.ย. 2014, 7:07:35

โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ได้จัดพิธีมอบประกาศณียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปฐมวัยและประถมศึกษาปีที่ 6 และการรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน