ประชุมผู้ปกครอง

Post date: 16 พ.ค. 2014, 9:41:41

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 57 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วได้จัดประชุมผู้ปกครองพร้อมกับแจกชุดนักเรียน