กิจกรรมวันไหว้ครู

Post date: 28 มิ.ย. 2012, 2:27:12

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น

อันคุณครูคำนี้มีความหมาย

อันหลากหลายคำพูดจะกล่าวถึง

คือผู้ให้ทรัพย์วิชาน่าคำนึง

คือผู้ซึ้งอบรมให้ทำดี

อีกครูนี้เหมือนพ่อแม่คนที่สอง

ครูจึงต้องอดทนต่อหน้าที่

เพียรสั่งสอนเป็นแม่พิมพ์ศิษย์มากมี

เรือจ้างนี้น้ำใจงามนามว่าครู