ค่ายพุทธบุตร

Post date: 22 พ.ค. 2012, 9:03:24

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555 โดยได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อบรมคุณธรรม จริยธรรม