แข่งทักษะวิชการศูนย์

Post date: 28 มิ.ย. 2012, 3:12:43

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทางโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว ได้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ