ผ้าป่าการศึกษา

Post date: 9 ธ.ค. 2011, 16:41:09

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

สร้างอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ และจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทอด ณ โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว เลขที่ 420 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา