ประกาศแจ้งปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ ๑ เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โพสต์1 พ.ย. 2559 21:18โดยโรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 1 พ.ย. 2559 21:20 ]
แจ้งปิดภาคเรียนที่ ๑ ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
และ
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ ๒ ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙


Ċ
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
1 พ.ย. 2559 21:20
Comments