ประชาสัมพันธ์

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:45โดยพิพัฒน์ ตะภา
โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว
เปิดทำการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 21 พฤษภาคม 2555