สงกรานต์ 2556

โพสต์6 พ.ค. 2556 19:59โดยHoney Bee

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ชาวบ้านค่าย หมู่ 1 หมู่ 2
 หมู่ 9 หมู่10 ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ร่วมกัน โดยได้มีขบวนนางสงกรานต์ ขบวนสรงน้ำพระ ขบวนพ่อขาวแม่ขาว
และขบวนแฟนซีต่าง ๆ ที่แต่ละหมู่บ้านได้จัดมาเดินร่วมกัน และยังจัดให้มีการรดน้ำขอพรพ่อขาวแม่ขาวขึ้นที่ลานหมื่นแผ้ว (มอดินแดง) 
มีการแข่งขันส้มตำรสเด็ด โดยมีนายอำเภอเมืองชัยภูมิเป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะComments