รายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน

โพสต์30 เม.ย. 2557 00:07โดยHoney Bee
โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ได้จัดพิธีมอบประกาศณียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปฐมวัยและประถมศึกษาปีที่ 6 และการรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน


 
 


รายงานผลการจัดการศึกษา

Comments