โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

โพสต์8 ส.ค. 2555 22:56โดยHoney Bee
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ได้ร่วมกันจัดการอบรม โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ขึ้นเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยความร่วมมือกันระหว่าง เทศบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว อบต.บ้านค่าย อบต.โนนสำราญ อบต.หนองไผ่ และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค่าย และสถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ ได้มาให้ความรู้กับทางนักเรียนในศูนย์ ฯ ทั้ง ๑๕ โรงเรียนป้องกันสิ่งเสพติดComments