ค่ายพุทธบุตร

โพสต์22 พ.ค. 2555 02:03โดยHoney Bee

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555 โดยได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อบรมคุณธรรม จริยธรรม

พุทธบุตร


Comments