ผ้าป่าการศึกษา

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:41โดยพิพัฒน์ ตะภา

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

สร้างอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ และจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทอด ณ โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว  เลขที่ 420 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา


ผ้าป่า ‎(เพิ่มเติม)‎