วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วได้จัดงาน "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ให้กับคุณครูประวิทย์ วันเมืองเก่า

โพสต์11 ก.ย. 2559 20:23โดยโรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1
วันที่ 9 กันยายน 2559 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วได้จัดงาน "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ให้กับคุณครูประวิทย์ วันเมืองเก่า ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว


ą
1.jpg
(160k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.ย. 2559 20:23
ą
10.jpg
(138k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.ย. 2559 20:23
ą
11.jpg
(147k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.ย. 2559 20:23
ą
12.jpg
(143k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.ย. 2559 20:23
ą
13.jpg
(150k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.ย. 2559 20:23
ą
14.jpg
(146k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.ย. 2559 20:23
ą
15.jpg
(129k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.ย. 2559 20:23
ą
16.jpg
(153k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.ย. 2559 20:23
ą
17.jpg
(168k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.ย. 2559 20:23
ą
18.jpg
(143k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.ย. 2559 20:23
ą
19.jpg
(127k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.ย. 2559 20:23
ą
2.jpg
(133k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.ย. 2559 20:23
ą
20.jpg
(161k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.ย. 2559 20:23
ą
21.jpg
(74k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.ย. 2559 20:23
ą
22.jpg
(166k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.ย. 2559 20:23
ą
23.jpg
(149k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.ย. 2559 20:23
ą
24.jpg
(161k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.ย. 2559 20:23
ą
3.jpg
(144k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.ย. 2559 20:23
ą
4.jpg
(157k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.ย. 2559 20:23
ą
5.jpg
(152k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.ย. 2559 20:23
ą
6.jpg
(155k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.ย. 2559 20:23
ą
7.jpg
(149k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.ย. 2559 20:23
ą
8.jpg
(148k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.ย. 2559 20:23
ą
9.jpg
(158k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.ย. 2559 20:23
Comments