วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วไปทัศนศึกษา เดินทางไกล ณ ทุ่งดอกกระเจียว และป่าหินงาม

โพสต์7 ส.ค. 2559 20:09โดยโรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2559 20:32 ]
ทัศนศึกษา เดินทางไกล ณ ทุ่งดอกกระเจียว และป่าหินงาม

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 


 
  
 


 


 

Comments