ผู้บริหารนิเทศห้องเรียน ชั้น อนุบาล และ ชั้นป.1 ถึง ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

โพสต์26 ม.ค. 2560 18:47โดยโรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2560 18:11 ]
        ผู้บริหารได้นิเทศห้องเรียนชั้น อนุบาล และชั้น ป.1 ถึง ป.3 และได้ถามถึงเรื่องการเรียนการสอนแบบบูรณาการในการเรียนการสอนเกียวกับแผนการเรียนรู้แบบเศรฐกิจพอเพียงของนักเรียนกับคุณครูประจำชั้น พร้อมทั้งมีการให้เด็กนักเรียนอ่านหนังสือจากสื่อการเรียนที่ติดอยู่ที่ผนังห้องอีกด้วย ผลการอ่านของตัวแทนนักเรียนเป็นที่หน้าพอใจ ทำให้ทั้งผู้บริหาร คุณครูประจำชั้น และเด็กนักเรียนในแต่ละห้องทั้งยิ้มและหัวเราะอย่างมีความสุข
Comments