การประชุ่มร่วมปรึกษาหารือ ในการจัดผ้าป่า ขอโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

โพสต์5 ก.พ. 2560 18:26โดยโรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1
        การประชุ่มร่วมปรึกษาหารือ ก่อนการจัดผ้าป่า ขอโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว โดยมีหลวงพ่อสายทอง เตชธัมโม จะมาเป็นผู้รับถวายในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมคือ ตัวแทนศิษย์เก่าในแต่ละรุ่น และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งผู้นำชุมชนและตัวแทนจากหน่วยงานของชุมชน ได้ประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อหาแนวทางดำเนินการอย่างเป็นระบบ และเพื่อได้รับคำปรึกษาและคำชี้แนะจากทุกฝ่าย

Comments