การให้ความรู้ก่อนการสอบ O-net วันที่ 23 - 27 ม.ค. 2560 ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว โดยความร่วมมือจากคณะครูศูนย์พัฒนาคุณภาพ บ้านค่าย หน่องไผ่ โนนสำราญ

โพสต์26 ม.ค. 2560 20:12โดยโรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2560 20:18 ]
            ก่อนการสอบ O-net ในปีนี้มีการประสานความร่วมมือจากคณะครูของศูนย์พัฒนาคุณภาพ บ้านค่าย หน่องไผ่ โนนสำราญ มีการสลับสับเปลี่ยนให้ความรู้กับนักเรียน โดยคุณครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามความสามารถเฉพาะด้านของคุณครูแต่ละท่าน ทำให้เด็กๆ ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นมีความและมีความสุขกับการได้พบกับวิทยากรหรือคุณครูผู้ที่ไม่เคยพบ ทำให้มีความตั้งใจในการรับความรู้ ทางคณะครูแต่ละท่านก็พลอยมีความสุขที่เห็นเด็กๆ มีความสุข คณะครูทุกท่านคาดความปีนี้ คะแนน O-net จะมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างแน่นอน 

Comments