๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเรียนรู้ร่วมเด็กปฐมวัย (ปฐมวัย)

โพสต์6 ก.ย. 2559 20:04โดยโรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1
24 สิงหาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วได้จัดงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
เรียนรู้ร่วมเด็กปฐมวัย (ปฐมวัย) และค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ (ประถม) 
โดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่นักเรียน โดยบูรณาการกิจกรรมเข้ากับกลุ่มสาระต่าง ๆ 
ในครั้งนี้นักเรียนได้รับทั้งความรู้ และได้เล่นเกมสนุก ๆ อีกมากมาย และกิจกรรมที่สำคัญที่สุดของงานวันนี้คือ
การประกวดชุดรีไซเคิล
https://sites.google.com/a/chaiyaphum1.go.th/mpc/act2559/_draft_post/2.jpg?attredirects=0
ą
1.jpg
(153k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
10.jpg
(146k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
11.jpg
(110k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
12.jpg
(150k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
13.jpg
(144k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
14.jpg
(137k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
15.jpg
(131k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
16.jpg
(135k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
17.jpg
(134k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
18.jpg
(121k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
19.jpg
(127k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
2.jpg
(160k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
20.jpg
(157k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
21.jpg
(164k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
22.jpg
(175k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
23.jpg
(129k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
24.jpg
(132k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
25.jpg
(110k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
26.jpg
(139k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
27.jpg
(153k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
28.jpg
(100k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
29.jpg
(136k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
3.jpg
(127k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
30.jpg
(144k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
31.jpg
(160k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
32.jpg
(133k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
33.jpg
(140k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
34.jpg
(114k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
35.jpg
(157k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
36.jpg
(80k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
4.jpg
(161k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
5.jpg
(149k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
6.jpg
(110k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
7.jpg
(153k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
8.jpg
(158k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
ą
9.jpg
(135k)
โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.ย. 2559 20:04
Comments