กิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๕๙


การประชุ่มร่วมปรึกษาหารือ ในการจัดผ้าป่า ขอโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

โพสต์5 ก.พ. 2560 18:26โดยโรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1

        การประชุ่มร่วมปรึกษาหารือ ก่อนการจัดผ้าป่า ขอโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว โดยมีหลวงพ่อสายทอง เตชธัมโม จะมาเป็นผู้รับถวายในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมคือ ตัวแทนศิษย์เก่าในแต่ละรุ่น และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งผู้นำชุมชนและตัวแทนจากหน่วยงานของชุมชน ได้ประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อหาแนวทางดำเนินการอย่างเป็นระบบ และเพื่อได้รับคำปรึกษาและคำชี้แนะจากทุกฝ่าย

การให้ความรู้ก่อนการสอบ O-net วันที่ 23 - 27 ม.ค. 2560 ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว โดยความร่วมมือจากคณะครูศูนย์พัฒนาคุณภาพ บ้านค่าย หน่องไผ่ โนนสำราญ

โพสต์26 ม.ค. 2560 20:12โดยโรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2560 20:18 ]

            ก่อนการสอบ O-net ในปีนี้มีการประสานความร่วมมือจากคณะครูของศูนย์พัฒนาคุณภาพ บ้านค่าย หน่องไผ่ โนนสำราญ มีการสลับสับเปลี่ยนให้ความรู้กับนักเรียน โดยคุณครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามความสามารถเฉพาะด้านของคุณครูแต่ละท่าน ทำให้เด็กๆ ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นมีความและมีความสุขกับการได้พบกับวิทยากรหรือคุณครูผู้ที่ไม่เคยพบ ทำให้มีความตั้งใจในการรับความรู้ ทางคณะครูแต่ละท่านก็พลอยมีความสุขที่เห็นเด็กๆ มีความสุข คณะครูทุกท่านคาดความปีนี้ คะแนน O-net จะมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างแน่นอน 

ผู้บริหารนิเทศห้องเรียน ชั้น อนุบาล และ ชั้นป.1 ถึง ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

โพสต์26 ม.ค. 2560 18:47โดยโรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2560 18:11 ]

        ผู้บริหารได้นิเทศห้องเรียนชั้น อนุบาล และชั้น ป.1 ถึง ป.3 และได้ถามถึงเรื่องการเรียนการสอนแบบบูรณาการในการเรียนการสอนเกียวกับแผนการเรียนรู้แบบเศรฐกิจพอเพียงของนักเรียนกับคุณครูประจำชั้น พร้อมทั้งมีการให้เด็กนักเรียนอ่านหนังสือจากสื่อการเรียนที่ติดอยู่ที่ผนังห้องอีกด้วย ผลการอ่านของตัวแทนนักเรียนเป็นที่หน้าพอใจ ทำให้ทั้งผู้บริหาร คุณครูประจำชั้น และเด็กนักเรียนในแต่ละห้องทั้งยิ้มและหัวเราะอย่างมีความสุข
วันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

โพสต์23 ม.ค. 2560 20:13โดยโรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1


ช้างคืนถิ่น กินพาแลง

โพสต์23 ม.ค. 2560 19:38โดยโรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วได้จัดงาน "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ให้กับคุณครูประวิทย์ วันเมืองเก่า

โพสต์11 ก.ย. 2559 20:23โดยโรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 9 กันยายน 2559 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วได้จัดงาน "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ให้กับคุณครูประวิทย์ วันเมืองเก่า ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว


๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โพสต์6 ก.ย. 2559 21:05โดยโรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2559 21:40 ]

โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเรียนรู้ร่วมเด็กปฐมวัย (ปฐมวัย)

โพสต์6 ก.ย. 2559 20:04โดยโรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1

24 สิงหาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วได้จัดงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
เรียนรู้ร่วมเด็กปฐมวัย (ปฐมวัย) และค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ (ประถม) 
โดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่นักเรียน โดยบูรณาการกิจกรรมเข้ากับกลุ่มสาระต่าง ๆ 
ในครั้งนี้นักเรียนได้รับทั้งความรู้ และได้เล่นเกมสนุก ๆ อีกมากมาย และกิจกรรมที่สำคัญที่สุดของงานวันนี้คือ
การประกวดชุดรีไซเคิล
https://sites.google.com/a/chaiyaphum1.go.th/mpc/act2559/_draft_post/2.jpg?attredirects=0
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ร่วมกันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โพสต์25 ส.ค. 2559 21:48โดยโรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2559 22:18 ]

โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ร่วมกับเทศบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 
พ่อค้า ประชาชนบ้านค่าย ร่วมกันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเจนเจตน์ เจนนาวิน 
นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี


วันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ แห่เทียนเข้าพรรษา และรณรงค์ประชามติ

โพสต์7 ส.ค. 2559 20:21โดยโรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2559 20:33 ]

 โรงเรียนอนุบาลบ้านนค่ายหมื่นแผ้ว ร่วมกับเทศบาลตำลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 

และชุมชนทั้ง 9 ชุมชน โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 

ร่วมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2559 

โดยปีนี้โรงเรียนได้ถวายเทียนพรรษาที่

วัดกลางหมื่นแผ้ว (วัดใหญ่)


1-10 of 13

Comments